Bekostiging

Om de zorg te bekostigen is er een indicatie vanuit de gemeente of CIZ nodig. Er zijn diverse indicaties:

  • Voor de dagbesteding en begeleiding: indicatie "begeleiding groep of individueel"
  • Voor de logeerweekenden: indicatie "kort verblijf"
    Deze vormen van zorg kunnen vanuit de PGB, Jeugdwet (gemeente) of Wlz (PGB) betaald worden. Wij hebben een contract met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Zeist, De Bilt, Utrecht (WMO), Wijk bij Duurstede en de Regio Gooi en Vechtstreken (Hilversum).
    Vanuit gemeente Utrecht is het ook mogelijk een indicatie vanuit de jeugdwet te krijgen, echter verzoeken wij u dan eerst contact met ons op te nemen.

  • Meer informatie?
    De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget PerSaldo informeert en adviseert en komt op voor de belangen van alle mensen met een persoonsgebonden budget, kortweg het pgb.