Beweegprogramma

Dat bewegen belangrijk is voor een goede gezondheid is niets nieuws. Dat de gemiddelde Nederlander hier te weinig tijd aan besteedt is ook geen nieuws. Wanneer wij lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen hebben, wordt bewegen extra moeilijk.
Dat kan zijn door verschillende redenen: lusteloosheid (vanuit een depressie of burn-out), angst voor grote groepen in een sportvereniging, verhoogde prikkelbaarheid of extreme vermoeidheid (mensen met NAH), gewoon geen zin etc.
Redenen genoeg om dagbesteding en bewegen te combineren in één uniek zorgprogramma. Om dit op een verantwoorde wijze te kunnen doen, worden de beweegprogramma's opgesteld door een fysiotherapeut. De fysiotherapeut, Suzanne Baan, is werkzaam binnen een GGZ (geestelijke gezondheidszorg) instelling. Zij behandelt en begeleidt daar veelal mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), o.a. middels conditietraining en ontspanningsoefeningen. Daarnaast geeft zij conditietraining in het bos op allerlei niveaus, zodat er een gedifferentieerd programma kan worden aangeboden.

Opzet
Bij elke gast zal er een nulmeting worden afgenomen middels verschillende en passende testen. Daarna zal een passend en vooral ook een leuk beweegprogramma worden opgesteld. Het beweegprogramma wordt het liefst 2 à 3 keer per week (per gast) ingepast. Bij 2 à 3 keer bewegen per week is er een opbouw te verwachten van uithoudingsvermogen en spierkracht.
Iedere 6 maanden zullen de testen opnieuw worden afgenomen. Op basis daarvan kan het beweegprogramma geëvalueerd worden.
Het bewegen wordt in eerste instantie groepsgewijs aangeboden, omdat dit gezellig is en stimuleert. Maar het kan ook individueel wanneer een lichamelijke of verstandelijke beperking het onmogelijk maakt om in de groep te bewegen.

www.runningtherapie.nl

• vermoeidheid na hersenletsel
• rust roest niet altijd even snel

bewegen is belangrijk
Hier kunt u een indruk krijgen of nagenieten van een fantastische compilatie van de Obstacle Run 2016.
Jong en oud die mee hebben gedaan kunnen trots zijn op zichzelf.