Zorgprogramma

Onze zorgboerderij biedt dagbesteding en begeleiding aan verschillende groepen. Om overzicht te creëren hebben we ons zorgprogramma opgesplitst in zorgmodules. In elke zorgmodule staat ons beweegprogramma centraal. Meer informatie over het beweegprogramma vindt u onder 'Uw dag'. Tevens is het mogelijk om deel te nemen aan het paardenprogramma. Onderaan de pagina staat wat dit precies inhoudt.

Zorgmodule: actieve dagbesteding

De doelgroep van deze module is jong volwassenen die zich niet op de arbeidsmarkt kunnen redden. Onder begeleiding van een pedagoog helpen zij om de paarden te verzorgen en het erf netjes te houden. Tevens zijn er allerlei andere activiteiten, zoals het koken voor de stalgasten; houtbewerking in het klushok; onderhouden van de zadels en hoofdstellen. Daarnaast krijgt iedereen één keer per week het paardenprogramma en meerder keren per week het bewegingsprogramma aangeboden.

Zorgmodule: vrijetijdsbesteding op zaterdag en woensdagmiddag

De doelgroep van deze module is kinderen tussen de 6 en de 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen. De nadruk ligt hier op een ontspannen dag met een tal van diverse activiteiten zoals koken, leren omgaan met de hond (aangeboden door Roel Eigenhuis, ontwikkelingspsycholoog); knutselen; de natuur in met onze bioloog; een individueel paardenprogramma en natuurlijk veel beweging. Wij hebben twee groepen: een jongere en een oudere groep. Hierbij kijken we ook goed naar het individu. Beide groepen komen op zaterdag om de week en/of op woensdagmiddag.

Zorgmodule: naschoolse begeleiding

De doelgroep van deze module is kinderen tussen de 7 en de 14 jaar met ontwikkeling -en/of gedragsproblemen. Deze groepjes zijn klein (5 a 6 kinderen) en in deze module staat het persoonlijke zorgplan centraal. Het bewegen en de paarden worden gebruikt om kinderen nieuwe vaardigheden te leren. Daarnaast is er ruimte voor huiswerkbegeleiding en het aanleren van bijv. executieve functies.

Zorgmodule: vakantieopvang

De doelgroep van deze module is net als bij de vrijetijdsbesteding voor kinderen tussen de 6 en de 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen. Elke vakantie zijn de kinderen drie dagen welkom voor een leuke en ontspannen dag. Er zullen activiteiten worden aangeboden aan de hand van een thema. De opvang is flexibel qua tijd en dagdelen, zodat u de ruimte krijgt om dit naar wens in te vullen.

Zorgmodule: logeerweekenden

De doelgroep van deze module is zeer breed. Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende beperkingen/problemen zijn één weekend per maand welkom in 'Het Grote Bos' te Doorn. Elk huisje biedt ruimte aan vijf kinderen en twee begeleiders. We streven naar vaste groepjes, zodat er vriendschappen kunnen worden aangegaan en tevens zorgt dit voor rust en duidelijkheid voor alle kinderen. Het dient als respijtzorg en om te trainen aan de zelfstandigheid van de kinderen. Elke keer wanneer er vijf kinderen (waarvan wij vermoeden dat zij goed bij elkaar passen) op de wachtlijst staan zal er een nieuw huisje gestart worden.

Zorgmodule: actieve dagbesteding voor ouderen

De doelgroep van deze module zijn ouderen van +55 jaar met fysieke ongemakken en lichte geheugenproblemen. Te denken valt aan mensen met COPD, Parkinson, NAH en beginnende dementie. Een dagdeel bestaat uit nuttig bezig zijn op het bedrijf, in het groen, in het klushok of in de keuken. Tevens is er een uitgedacht en persoonlijk beweegprogramma onder leiding van een fysiotherapeut.

Keuzemodule: paardenprogramma

De omgang met paarden heeft een positief effect hebben op mensen met een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen. Een paard spiegelt het gedrag en doet dit zonder oordeel waardoor het gemakkelijker is om iets aan te nemen. Tevens geeft de beweging van het paard ontspanning in het lijf. Hoewel wij de omgang met het paard belangrijker vinden, is er ook ruimte om af en toe te rijden. Het paardenprogramma bieden wij individueel aan.

Bedrijvenmodule: Buitengewoon Teambuilden

De doelgroep van deze module is het bedrijfsleven. Deze module is een brug tussen dagbesteding en het zakenleven. Het team stapt even uit hun dagelijkse routine, in het leven van mensen die begeleiding nodig hebben tijdens het werk. Tevens wordt u tijdens dit maatschappelijk verantwoord teamuitje begeleid door een paardencoach die het team bewust zal maken van ieders natuurlijke rol in het team.