BEHANDELING

Op onze zorgboerderij kan uw zoon of dochter niet alleen terecht voor een leuke dag. Wij bieden ook behandelingen aan waarmee dieperliggende problemen aangepakt worden.

Ontwikkelen doet uw kind de hele dag

Uw kind ontwikkelt zich het beste tijdens begeleide activiteiten.  Nadat we aan tafel de concrete doelen hebben vastgesteld, start de behandeling op onze zorgboerderij. Dit is een vertrouwde plek voor uw kind waardoor hij zich optimaal kan ontplooien.

Persoonlijk plan

Onder begeleiding van een psycholoog of (ortho)pedagoog stellen we een ondersteuningsplan op met daarin de behandeldoelen waar uw kind naartoe zal werken. Hierbij werken wij samen met u, de ouders, en eventueel andere betrokken partijen zoals school en hulpverleninginstanties. We houden onder andere rekening met cognitief niveau, fysieke mogelijkheden, eerdere behandelervaringen en natuurlijk de wensen van u en uw kind.

Praktijk & Evaluatie

Door verschillende therapieën in te zetten, spreken we meerdere ontwikkelvaardigheden aan. Wij evalueren de voortgang van uw kind op regelmatige basis, samen met u. Waar nodig passen wij de behandeling aan, zodat uw zoon of dochter zich optimaal kan blijven ontwikkelen.

Begeleiding en Behandeling bij Griftenstein en Zorg

Met deze therapieën helpen wij uw kind

Uiteraard krijgt uw kind de therapie die het beste bij zijn ondersteuningsplan past. Om hem zo goed mogelijk te helpen, kiezen we uit de volgende therapieën de behandelingen die het beste bij uw kind passen:

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) helpt om inzicht te krijgen in negatieve denkpatronen. Uw kind voelt zich hierdoor slecht en gelooft niet dat er verandering mogelijk is. We leren uw kind hoe we deze gedachten kunnen ombuigen naar helpende gedachten om zich weer goed te voelen.

Systeemtherapie. Dit is een vervangend woord voor gezins- of relatietherapie. In deze therapie draait het niet alleen om uw kind, maar vooral om het verbeteren van de interactie tussen hem en verschillende belangrijke personen om hem heen. We werken dus aan relaties.

Psycho-educatie is een methodiek om uw kind meer inzicht en handvatten te geven over zijn beperkingen. Door kennis over de verschillende aandoeningen en ervaringen te delen, leert uw kind beter te begrijpen waar hij tegenaan loopt in het dagelijks leven en hoe hij hiermee om kan gaan.

Mindfulness helpt uw kind om zich meer te ontspannen. Hij oefent om bewuster te kiezen waar hij aandacht aan geeft. Hierdoor leert hij hoe hij minder kan piekeren en kan hij de dingen meer accepteren zoals ze zijn. Met als gevolg dat uw zoon of dochter minder stress ervaart.

Weerbaarheidstraining. Uw kind oefent zijn geestelijk en lichamelijk vermogen om zichzelf te verdedigen en op te komen voor zijn eigen wensen, grenzen en behoeften. Op onze zorgboerderij doen wij dit door paardencoaching en/of boksen:

  • Paardencoaching. Paarden communiceren met hun houding, gedrag en uitstraling. Niet alleen naar andere paarden maar ook naar uw kind. Dit biedt uw kind inzichten hoe anderen op hem reageren. 
  • Bokstraining draait om rust, focus en balans. Uw kind leert zijn eigen kracht en emoties te reguleren. De training bieden we individueel en in groepen aan.

Girls’ Talk is een training gericht op het vergroten van kennis en weerbaarheid op het gebied van verliefdheid, intimiteit en seksualiteit.

Lichaamsgericht werken. Praktische oefeningen om 'uit je hoofd' te komen en het lichaamsbewustzijn te vergroten.

Heeft u hier nog vragen over?

Of lees eerst nog wat meer over ons aanbod.