EXTRA's

Dagbesteding en begeleiding is waar Griftenstein en Zorg de nadruk op legt. Soms is er tijdelijk meer nodig om dieperliggende problematiek aan te pakken.

Onze orthopedagoog en psycholoog denken graag mee om zo samen een plan te maken waardoor uw zoon of dochter beter kan ontwikkelen tijdens de dagbesteding en/of thuis.

Ontwikkelen doet uw kind de hele dag

Uw kind ontwikkelt zich het beste tijdens begeleide activiteiten.  Nadat we aan tafel de concrete doelen hebben vastgesteld, start de behandeling op onze zorgboerderij. Dit is een vertrouwde plek voor uw kind waardoor hij zich optimaal kan ontplooien.

Persoonlijk plan

Onder begeleiding van een psycholoog of (ortho)pedagoog stellen we een ondersteuningsplan op met daarin de behandeldoelen waar uw kind naartoe zal werken. Hierbij werken wij samen met u, de ouders, en eventueel andere betrokken partijen zoals school en hulpverleninginstanties. We houden onder andere rekening met cognitief niveau, fysieke mogelijkheden, eerdere behandelervaringen en natuurlijk de wensen van u en uw kind.

Praktijk & Evaluatie

Door verschillende methodes in te zetten, spreken we meerdere ontwikkelvaardigheden aan. Wij evalueren de voortgang van uw kind op regelmatige basis, samen met u. Waar nodig veranderen we van methode, zodat uw zoon of dochter zich optimaal kan blijven ontwikkelen.

Begeleiding en Behandeling bij Griftenstein en Zorg

Met deze methodes helpen wij uw kind

Uiteraard krijgt uw kind de hulp die het beste bij zijn ondersteuningsplan past. Om hem zo goed mogelijk te helpen, kiezen we uit de volgende methodes degene die het beste bij uw kind passen:

Systeemtherapie Dit is een vervangend woord voor gezins- of relatietherapie. In deze therapie draait het niet alleen om uw kind, maar vooral om het verbeteren van de interactie tussen hem en verschillende belangrijke personen om hem heen. We werken dus aan relaties.

Psycho-educatie is een methodiek om uw kind meer inzicht en handvatten te geven over zijn beperkingen. Door kennis over de verschillende aandoeningen en ervaringen te delen, leert uw kind beter te begrijpen waar hij tegenaan loopt in het dagelijks leven en hoe hij hiermee om kan gaan.

Weerbaarheidstraining Uw kind oefent zijn geestelijk en lichamelijk vermogen om zichzelf te verdedigen en op te komen voor zijn eigen wensen, grenzen en behoeften. Op onze zorgboerderij doen wij dit door paardencoaching en/of boksen.

Lichaamsgericht werken Praktische oefeningen om 'uit je hoofd' te komen en het lichaamsbewustzijn te vergroten.

Paardencoaching Op de locatie Stal biedt Griftenstein en Zorg ook individuele begeleiding aan met paardencoaching.

Maartje van Loo is een sociaal pedagogisch hulpverlener. Karlijn Menten is orthopedagoog en paardencoach. Beiden zijn SKJ-geregistreerd en gebruiken het paard graag als middel om samen met de kinderen en (jong)volwassenen te ontdekken waar uw zoon of dochter zich kan in ontwikkelen.

Paarden zijn heel toegankelijk en oordelen niet. Samen met het paard doen we een activiteit. De kinderen ervaren wat de reactie van het paard op hen is. Ook kunnen we een moeilijk of pijnlijk gespreksonderwerp gemakkelijker via de activiteit met het paard bespreken omdat de focus ondertussen op iets anders ligt. 

Bokstraining draait om rust, focus en balans. Uw kind leert zijn eigen kracht en emoties te reguleren. De training bieden we individueel en in groepen aan.

Heeft u hier nog vragen over?

Of lees eerst nog wat meer over ons aanbod.