NASCHOOLSE BEGELEIDING

Na schooltijd in een klein groepje lekker sporten, de dieren verzorgen en knuffelen en werken aan persoonlijke leerdoelen: dat kan uw kind op onze zorgboerderij doen bij onze naschoolse opvang.

Wij bieden begeleiding aan schoolgaande kinderen met een lichte verstandelijke beperking, autisme, ADHD of andere gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Na schooltijd ontvangen wij kinderen van 7 tot 14 jaar.

Persoonlijke begeleiding

Op onze zorgboerderij werkt uw kind aan persoonlijke leerdoelen. Zo oefent uw kind de vaardigheden die hij nodig heeft om tot bloei te komen. We werken aan drie verschillende soorten vaardigheden:

  1. sociale vaardigheden 
  2. emotionele vaardigheden 
  3. huiswerkvaardigheden
PHOTO-2023-02-14-15-59-58

Wanneer

Elke dinsdag en donderdag staan wij van 15.00 tot 18.00 uur voor uw kind klaar. In de vakanties is uw zoon of dochter welkom bij onze vakantieopvang. We bieden dan geen naschoolse begeleiding aan.

Of lees eerst nog wat meer over ons aanbod.

Een middag vol sport, dieren en huiswerk

Sport

Terwijl uw kind lekker een balletje trapt, zorgen onze begeleiders ervoor dat hij opdrachten krijgt die passen bij zijn leerdoelen. Omdat uw kind in een klein groepje sport, kan hij aan zijn ontwikkeling werken zonder overweldigd te worden door alle kinderen en gebeurtenissen om hem heen. Sporten wordt zo ook voor hem weer een succeservaring.

Dieren

Lekker bezig zijn met de dieren, ook dat doet uw kind bij ons. Dieren helpen de kinderen met het aanleren van sociale en emotionele vaardigheden. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze met hun lichaamstaal en communicatie de dieren moeten benaderen. Dit gebruiken wij om hen te leren inzicht te geven in het effect van hun gedrag op anderen.

Huiswerk

Schoolwerk voorbereiden, leren en maken is vaak lastig voor kinderen in onze opvang. Daarom bieden we uw kind begeleiding bij het plannen en maken van hun huiswerk.