DE ORGANISATIE VAN GRIFTENSTEIN & ZORG

 • VISIE

  Griftenstein & Zorg wil een veilige plek zijn en een uitnodigende omgeving waar mensen zich gewaardeerd voelen en zich zowel geestelijk als fysiek kunnen ontplooien. Ons doel is dat onze deelnemers op een zinvolle manier onderdeel van de samenleving kunnen zijn. 

 • BESTUUR

  Het bestuur van Griftenstein & Zorg bestaat uit 4 personen:

  Marion Hagdorn (voorzitter)
  Anne-Christien Lantinga-de Zwart (secretaris)
  Henk van Driel (penningmeester)
  Suzanne Baan - van der Zwan (algemeen lid)

  Samen met het vaste team stippelen zij het beleid uit en houden daarbij het doel en de missie van de zorgboerderij voor ogen.

 • CLIËNTENRAAD

  De deelnemers van Griftenstein & Zorg en hun ouders/verzorgers worden actief betrokken bij de gang van zaken op de zorgboerderij en bij de ontwikkeling van beleid en visie.

  De cliëntenraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van Griftenstein & Zorg.
  Meer informatie vindt u in deze samenvatting over de cliëntenraad.

  U kunt direct contact met hen opnemen via cliëntenraad@griftensteinenzorg.nl.

 • JAARVERSLAG

  Wilt u ons laatste jaarverslag inzien? Dat kan door hier te klikken. 

 • ISO CERTIFICAAT

  Wij hechten veel waarde aan professionalisering en kwaliteitsverbetering. Wij vinden dat dit niet afhankelijk is van een papiertje, maar het ISO 9001 certificaat helpt ons wel met het aanbrengen van structuur binnen onze groeiende organisatie. Meer informatie vindt u in onze beleidsverklaring.

 • ERKEND LEERBEDRIJF

  WIj hechten veel waarde aan het opleiden van nieuwe begeleiders. Daarom zijn wij een erkend SBB leerbedrijf.

 • PRIVACYVERKLARING

  Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Hoe wij persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daar precies mee omgaan, leest u in onze privacyverklaring.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN

  Wij hebben Algemene Voorwaarden opgesteld voor de zorgverlening door Griftenstein en Zorg. U vindt hier deze Algemene Voorwaarden.

 • KLACHTENPROCEDURE

  Wij doen er alles aan om onze cliënten het beste te bieden. Toch kan het voorkomen dat er iets is voorgevallen waarover u niet tevreden bent en wat aanleiding kan zijn voor een klacht. Wij hebben hiervoor een klachtenprocedure.

PARTNERS

Griftenstein & Zorg werkt samen met een aantal partners.

Log0-Valk-DeBilt-zwart-center (002)
Bij RCN Vakantiepark Het Grote Bos in Doorn houden wij onze logeerweekenden.
Samen voor De Bilt: Samen voor De Bilt is onze partner. Zij stimuleert bedrijven in de gemeente De Bilt om maatschappelijk betrokken te zijn. Daarom organiseert zij ontmoetingen tussen Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties. Als partner van deze stichting ontvangen wij helpende handen, kennis en ervaring ter ondersteuning van ons werk.
ce logo website (2)

Bij hotel restaurant Van der Valk hebben we een mooie samenwerking. Wij bakken er taarten in de oude bakkerij en mogen allerlei klussen doen rondom en in het hotel.

Bij RCN Vakantiepark Het Grote Bos in Doorn houden wij onze logeerweekenden.

Samen voor De Bilt: Samen voor De Bilt is onze partner. Zij stimuleert bedrijven in de gemeente De Bilt om maatschappelijk betrokken te zijn. Daarom organiseert zij ontmoetingen tussen Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties. Als partner van deze stichting ontvangen wij helpende handen, kennis en ervaring ter ondersteuning van ons werk.

In samenwerking met Central Events organiseren wij jaarlijks de Special Obstacle Run bij Down Under. Hier kan iedereen met een 'hindernis' een uitdagend parcours trotseren.